Od teorije do prakse - Dvodnevno izobraževanje

14.2.2019 - 1.3.2019

 

Izvajalec: ZVVIKS
Mentorja in predavatelja: Kolja Saksida (Termin I. in II.) in Timon Leder (Termin III.)

 

Termin I.: 14.–15. februar 2019, Muzej sodobne umetnosti Metelkova – MSUM+, Ljubljana [VSA PROSTA MESTA Termina I. SO ZASEDENA]
Termin II.: 21.–22. februar 2019, Kosovelov dom Sežana
Termin III.: 28. februar–1. marec 2019, Vetrinjski dvor Maribor, v sodelovanju z Društvom za razvoj filmske kulture

 

Trajanje: skupaj 9 ur
Tehnične zahteve: udeleženke in udeleženci izobraževanja bodo potrebovali lastni prenosni računalnik s spletno HD kamero

Udeležba na izobraževalnem programu je brezplačna, obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov info@zvviks.net

Udeležencem lahko izdamo potrdilo o udeležbi oziroma ustrezen dokument za opravičilo odsotnosti iz delovnega mesta.

O IZOBRAŽEVANJU
Dvodnevno izobraževanje bo namenjeno seznanjanju z osnovnimi principi in različnimi tehnikami stop animacije in pomeni pripravo za samostojno ustvarjanje ali prenašanje pridobljenih znanj na nove ustvarjalce in uporabnike. Izobraževalno predavanje in delavnica bosta prvenstveno namenjena pedagogom, mentorjem in ostalim izvajalcem formalnih in neformalnih izobraževanj, dobrodošli tudi ostali.

Izobraževanje bo potekalo pod vodstvom režiserjev in pedagogov na področju animiranega filma, Kolje Sakside in Timona Ledra.

Z delavnico nameravamo udeležence usposobiti za samostojno delo, jih opremiti z osnovnimi informacijami in znanji ter jih usmeriti na mesta, kjer lahko pridobijo nadaljnje informacije ter gradiva o animiranem filmu.

Na predavanju bo mentor predstavil osnove ustvarjanja animiranega filma, s poudarkom na postopkih in področjih, na katere moramo biti posebej pozorni, če se odločimo za samostojno delo. V praktičnem delu bodo udeleženci spoznali uporabo tehnične opreme za snemanje (spletna HD kamera) in preprostega računalniškega programa za zajem slike Hyde, ki ga udeleženci tudi prejmejo v uporabo.

1. dan: TEORETSKI UVOD V STOP ANIMACIJO
3 ure (15.00–18.00)
V prvem sklopu bo mentor na podlagi primerov že realiziranih filmov in drugega multimedijskega gradiva udeležencem predstavil osnovne principe filmskega jezika in animiranega filma (animacija pred in pod kamero, prostor in čas, kinematika, ...). Poleg tega bodo udeleženci spoznali načine uporabe brezplačnega računalniškega programa Hyde za zajem in manipulacijo slike pri ustvarjanju stop animacije.

2. dan: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA SAMOSTOJNO USTVARJANJE ANIMIRANIH FILMOV
6 ur (9.00–15.00)
Drugi sklop izobraževanja je namenjen praktičnemu delu, kjer bodo udeleženci s pomočjo mentorja in z uporabo primerne tehnične ter programske opreme izdelali kratke animirane sekvence v različnih tehnikah stop animacije. S tem bodo v praksi preizkusili teoretične informacije in napotke iz prvega dne izobraževanja. Spoznali bodo, kako se uporablja tehnična oprema, kako ustvarjati v različnih animacijskih tehnikah, osvojili uporabo enostavne in nizkocenovne animacijske mize ter uporabo programa za zajemanje slike.